Politica de garantie

1. Prefață

Sperăm cu considerație să fiți mulțumit de noul produs.

Vă aducem la cunoştinţă principalele aspecte privind drepturile legale de care dispuneţi prin achiziţionarea unui produs InnowaTeam.

Garanţia produselor se asigură în conformitate cu Legea Nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată (r1), OG 21 / 1992 privind protecţia Consumatorilor, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare de la data vânzării, Legea 476 / 2006 şi normele de aplicare în vigoare la data vânzării, completate cu prevederile Certificatelor de Garanţie şi ale Instrucţiunilor de Utilizare ale produsului, predate la data achiziţiei acestuia.

Pe baza legilor, a reglementărilor referitoare la protecția drepturilor și intereselor consumatorilor în România și a politicilor Innowateam, Innowateam Solutions S.R.L. formulează politica de garanție a produselor sale, conform căreia puteți returna, înlocui sau repara produsele. Suntem dispuși să oferim servicii asociate.

2. Servicii de garanție

2.1. Obiectul și domeniul de aplicare al garanției

2.1.1. Politica de garantie se aplica pentru componenta de tip hardware a solutiilor oferite de SC Innowateam Solutions SRL.

2.2. Servicii de garanție

2.2.1 Perioada de mentenanță gratuită
 1. În cazul în care se constată o defecțiune ce influențează performanțele produsului, care nu este cauzată de daune umane, vă puteți bucura de serviciile gratuite de inlocuire a produselor defecte în termen de 1 an de la data achiziționării.
 2. Data de începere a garanției produsului este condiționată de data livrării produsului (denumită în continuare dovadă de achiziție).
 3. Factura/avizul de expediție a mărfii și chitanța, inclusiv cardul de garanție al produsului sunt considerate împreună dovadă de achiziție.
2.2.2 Sesizarea tehnică

Orice sesizare sau reclamatie privind produsele aflate in perioada de garantie, va fi adresata in scris Furnizorului prin sesizare pe web-site-ul Furnizorului (https://www.innowateam.com/contact-ro/), sau prin email la officehub@innowateam.com.

Doar in cazurile exceptionale in care acest lucru nu este posibil, sesizarea poate fi facuta telefonic, la tel +40370509018 in zilele de luni-vineri intre orele 9:00-17:00 cu cererea expresa catre tehnicianul de serviciu al Furnizorului sa fie deschida Sesizare Scrisa in sistemul intern al Furnizorului. Beneficiarul va ramane la telefon cu tehnicianul de serviciu al Furnizorului pana la completarea Sesizarii Scrise cu cele reclamate.

2.2.3 Ghid de mentenanță
 1. Vă puteți prezenta la sediul nostru cu produsul iar un reprezentant va efectua demersurile necesare pentru luarea în primire a echipamentului în baza unui process verbal de predare-primire.
 2. Puteți selecta, de asemenea, reparația prin curier, apelând centrul de asistență telefonică Innowateam, iar reprezentantul nostru va face demersurile necesare pentru transportul prin curier. In cazul livrarii produselor prin curier rapid Beneficiarul are obligatia ca la la primire sa inspecteze coletele si sa verifice integritatea acestora. Daca la momentul livrarii produselor se constata deteriorari sau distrugeri ale coletelor livrate prin curierul agreat de Innowateam, Beneficiarul va deschide si inspecta fizic coletele, iar apoi va consemna orice deteriorare sau distrugere a coletelor livrate intr-un Proces Verbal de Constatare incheiat cu curierul agreat de Innowateam. Orice reclamatie in garantie privitoare la integritatea unor produse livrate prin curierul agreat de Innowateam se va face in scris, in termen de 5 zile de la data primirii produsului, si va fi insotita de copii dupa documentul de transport si dupa Procesul-Verbal de Constatare incheiat cu curierul. Prevederea se aplica echipamentelor, inclusiv materialelor si pieselor consumabile incluse in componenta echipamentelor. Orice reclamatie in garantie privitoare la deteriorarea coletelor in timpul transportului nu va fi luata in considerare fara copia dupa Procesul Verbal de Constatare incheiat cu curierul agreat de Innowateam. Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru defectiunile aparute in timpul transportului produselor catre unitatea service a Furnizorului daca acestea au fost ambalate intr-un mod necorespunzator. Furnizorul nu isi asuma raspunderea in cazul defectiunilor aparute in timpul transportului de la/catre unitatea service daca transportul a fost realizat in alte conditii decat cele recomandate de catre personalul tehnic autorizat al Furnizorului. Produsul livrat poate avea in componenta subansamble electronice si mecanice delicate, care necesita respectarea cu strictete a conditiilor de manipulare si transport in vederea evitarii aparitiei unor noi defectiuni datorate transportului.
 3. Se recomandă ca atunci când trimiteți dispozitivul pentru mentenanță, să fie însoțit de dovada de achiziție.
 4. Orice reparație sau înlocuire a produselor se va face într-o perioadă de timp, convenită în scris, între vânzător și consumator, ținând cont de natura produselor și de scopul pentru care produsele au fost comandate. Perioada de timp stabilită nu poate depăși termenul legal cerut de legislația în vigoare privind vânzarea produselor și garanția aferentă, începând cu data în care cumpărătorul, după caz, a informat vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsulului sau a predat produsul către vânzător sau persoana desemnată de acesta pe baza unui document de predare-primire.
 5. Pentru produsele aflate in service, la finalizarea operatiunilor de service, Furnizorul va trimite o Informare Beneficiarului pentru ridicarea acestora din unitatea service a Furnizorului. In functie de specificul si fragilitatea la transport a produselor aflate in service, la finalizarea operatiunilor de service, Furnizorul va recomanda cea mai potrivita metoda de ridicare a acestora din service fie direct de catre Beneficiar, fie prin transport cu curierul, fie prin livrare de catre personalul Innowateam. Furnizorul nu raspunde de deteriorarile sau defectiunile aparute in timpul transportului produselor, prin curier rapid, de la unitatea service, daca Beneficiarului i s-a indicat ca acest produs trebuie transportat in conditii de siguranta. Pentru produsele neridicate din service dupa 15 zile calendaristice de la Informarea Beneficiarului de finalizarea operatiunilor de service, se va percepe o taxa de magazinaj de 0,5RON/kg fara TVA, pe zi. Produsele neridicate din service in termen de maxim 180 zile calendaristice de la data Informarii Beneficiarului de finalizarea operatiunilor de service, devin bunuri abandonate conform Codului Civil, intrand in proprietatea Innowateam potrivit Art.941 si art.945, par (4) din Cod Civil, urmand a fi distruse, casate, valorificate sau predate centrelor de colectare, la decizia Innowateam. Pentru produsele aflate in service in asteptarea ridicarii de catre Beneficiar, dupa finalizarea operatiunilor de service, si care necesita operatiuni de mentenanta regulate pentru a ramane functionale, Innowateam se obliga sa asigure aceste operatiuni regulate de mentenanta timp de max 30 zile de la data informarii Beneficiarului de finalizarea operatiunilor de service. Costul acestor operatiuni se adauga la eventualul cost al reparatiei initiale si va fi platit de catre beneficiar inainte de ridicarea produselor din service. Perioada poate fi prelungita doar cu aprobarea scrisa a Beneficiarului de realizarea a acestor operatiuni si cu asumarea de catre acesta al costurilor asociate.
2.2.4 Angajamentul privind calitatea mentenanței

Piesele dispozitivului care au fost înlocuite în cadrul reparaților postgaranție beneficiază de o perioadă limitată de garanție de 90 de zile.

2.2.5 Condiții postgaranție

Condiții de neacordare a garanției pentru produsele InnowaTeam:

 1. nerespectarea de catre Beneficiar a conditiilor de manipulare, transport, depozitare, instalare, punere in functiune si utilizare prevazute in documentatia ce insoteste produsul - socuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impuritati si/sau umiditate excesiva in incaperea de lucru, asezarea in pozitii altele decat cele descrise in manualul de utilizare, obiecte straine intrate in echipament, lichide, etc.;
 2. nerespectarea de catre Beneficiar a procedurilor de intretinere si mentenanta regulata specificate in manual si sau transmise de catre personalul specializat al Furnizorului. Neefectuarea operatiunilor de mentenanta duce la functionarea incompleta sau incorecta a produselor si la deteriorarea unor componente si sau consumabil;
 3. interventii neautorizate asupra produselor executate de persoane neautorizate de Innowateam cum ar fi montari, demontari de subansamble, modificari si sau ajustari partiale sau totale ale produselor, extinderi ale configuratiei inscrise in certificat, reparatii de catre personal neapartinand Innowateam sau personalului autorizat de catre acesta;
 4. exploatarea peste limitele maxime de functionare prevazuta de producator, sau exploatare defectuoasa, solicitari anormale in utilizare;
 5. alimentarea la alte tensiuni si frecvente decât cele prevazute de producator.
 6. defectiuni datorate aplicatiilor software ale clientului.
 7. defectiuni datorate utilizarii unor consumabile, materiale pentru productie, suporturi media necorespunzatoare sau cu specificatii (dimensiuni / grosimi / rezistente / aplicabilitate) necorespunzatoare.
 8. defecte datorate instalarii necorespunzatoare, conectarii incorecte a perifericelor, alimentarea de la prize fara impamantare, accidente, dezastre, precum si datorate conectarii / deconectarii echipamentelor in timpul functionarii, deteriorari ale produselor datorate unor accidente (lovituri sau socuri mecanice, descarcari electrice, socuri de tensiune / curent, etc.);
 9. utilizarea produsului în aplicații ce necesită performanțe și calități altele decât cele oferite de clasa și scopul pentru care este destinat produsul sau în afara specificațiilor tehnice aferente;
 10. defectarea datorita variatiilor de tensiune. In cazul existentei unor variatii de tensiune, Beneficiarul este obligat sa asigure protectia electrica a produselor prin alimentarea produselor de la surse de curent neintreruptibile (UPS);
 11. produse si/sau echipamente care prezinta lipsa etichetelor cu numerele seriale, desfacerea, modificarea sau ruperea sigiliilor de garantie ale produsului precum si interventii asupra produselor ce duc la distrugerea sigiliului (acolo unde este cazul) sau a seriei subansamblului/echipamentului;
 12. pierderea certificatului de garantie;
 13. nu se acorda garantie la subansamblele arse sau gaurite, cu urme de socuri mecanice, cu conector deteriorat (crapat, pini indoiti sau lipsa), circuite arse, placi indoite, rupte, lovite, cu circuite arse sau distruse mecanic.
 14. produse si/sau echipamente care prezinta subansamble cu urme de condens la interior, urme de produse alimentare, lichide, praf excesiv sau alte obiecte straine in interiorul carcaselor, depuneri de lichide sau solide, oxidare, coroziune, infundare sau blocare cu corpuri straine (ventilatoare arse, blocate de praf).
 15. defectiuni survenite ca urmare a utilizarii unor produse software periculoase (virusi, utilitare pentru overclocking, rescrierea BIOS-ului sau a oricaror microprograme apartinand de diverse componente hardware si firmware).
 16. setări greșite ale produselor sau programelor, virusări deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare a sistemului de operare, a fișierelor de configurare sau a programelor instalate;
 17. folosirea altor driver sau programe decât cele originale care însoțesc produsul;
 18. eventualele incompatibilități de natură software sau hardware ce pot apărea la folosirea produselor Innowateam împreună cu alte produse;
 19. defecțiuni sau avarii cauzate de factori de forță majoră cum ar fi inundatii, furtuni, fulgere, foc, furt, etc.
 20. utilizarea unor consumabile sau cabluri altele decat cele originale.
 21. perioada de garanție a expirat;
 22. uzura normala a produselor (Ex. Uzura fizică, mecanică și electrica etc.);
 23. alte situaţii specificate în Certificatul de garanţie care însoţeşte produsul.

3. Legi și reglementări privind protecția drepturilor și intereselor consumatorilor în România

3.1. Legile și reglementările referitoare la protecția drepturilor și intereselor consumatorilor în România sunt următoarele.

3.1.1 Lege nr. 449/2003, privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
3.1.2 Ordonanţă nr. 21/1992, privind protecţia consumatorilor
3.1.3 LEGE nr. 476 din 12 decembrie 2006, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor