Informatii privind colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate separate.

In conformitate cu prevederile OUG 195/2005, privind protectia mediului si ale OUG 5/02.04.2015, privind deseurile de echipamente electrice si electronice, transpunere a Directivei Europene nr. 2012/19/UE, va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte:

  • nu aruncati deseurile de echipamente electrice si electronice impreuna cu resturile menajere !
  • colectati separat deseurile de echipamente electrice si electronice si predati-le la un centru de colectare specializat !
  • aveti cel mai important rol in pastrarea unui mediu inconjurator cat mai curat si implicit a sanatatii dumneavoastra, prin refolosirea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice !
  • depozitarea deseurilor de echipamente electrice si electronice in conditii improprii poate avea efecte grave asupra mediului si sanatatii umane!
  • deseurile de echipamente electrice si electronice contin in componenta lor substante periculoase!
  • costurile legate de colectarea, depozitarea, transportul si predarea deseurilor de echipamente electrice si electronice la firme specializate revine producatorilor si distribuitorilor de asemenea echipamente!

Pictograma de mai jos indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseuri menajere si ca acestea fac obiectul unei colectari separate.

Produsele care genereaza deseuri de echipamente electrice si electronice sunt marcate cu urmatorul simbol: